Pokud máte zájem o letní pobyt v Českém lese pošlete prosím přihlášku
na adresu:
Spojení na pořadatele tábora: Milan Smrž
U půjčovny 8
110 00 Praha 1

Bližší informace: milan.smrz@eurosolar.cz tel/fax: 222 314 564

(mobil v provozu pouze jsem-li na tábořišti):
+420 732 532 577
Prohlédněte si Fedovu
vlastnoruční mapu tábora:
velka (1,8 MB)
stredni (0,2 MB)
mala (81 KB)
English German


Český sluneční server
Sluneční energie
a obnovitelné zdroje

Eurosolar.cz

Dnes je 17. 06. 2024

Nízkoemisní koncept táborů

Naše civilizace a patrně i mnohé životy jsou ohroženy rychle postupující klimatickou změnou. V této věci existuje více jak 97% konsenzus všech vědců, kteří se uvedenou problematikou zabývají, ale politici a média se nás snaží obalamutit, že se jedná o přirozený proces, případně, že oteplování vůbec neexistuje.

Dlouho jsem si kladl otázku, co můžeme s malými prostředky, které máme k dispozici, podniknout. Můžeme udělat hodně:
hovořit s mladými a sdílet s nimi ekologický životní styl.

Na táborech jsme začali počítat naši společnou každodenní emisní stopu. Když jsme započítali celou naši emisní stopu – jídlo, cestu na tábor a zpět, cesty autem na nákup, amortizaci teepee, zničené oblečení, obaly, spotřební materiál… tak jsme se dostali na hodnotu, která po přepočtu odpovídá cca 12% české emisní stopy.

Následujícími cestami chceme dosáhnout co nejmenší emisní stopy našeho tábora:

  • vegetariánskou stravou (to je naše tradice)
  • pěstováním vhodné zeleniny v táboře
  • omezením cest do města autem
  • nákupy na kole (pokud možno)
  • nákup potravin od místních producentů (místní situace v tomto ohledu není příliš příznivá)
  • důsledné třídění odpadních surovin
  • kompenzace dosažené emisní stopy výsadbou stromků z naší školky nebo zaplacením výsatby jinde

Vysaďte strom z Českého lesa!

 

Zde článek v Sedmé generaci: sedmagenerace.cz/pojdme-delat-nizkoemisni-tabory/

Pojďme dělat nízkoemisní tábory!
Milan Smrž

Dlouhá desetiletí, vlastně celý život pořádám letní i zimní tábory pro děti a mládež. Ani si nevzpomínám, že bych kdy léto trávil jinak. V některých letech jsem pořádal i tři třítýdenní tábory za léto. S jedním turnusem jsem odjel do Prahy a příští den ráno jsem se s novými účastníky zase vrátil na tábořiště. Jak čas běžel, tak jsem program rozšířil i na týdenní pobyty rodičů s malými dětmi. Většina dospělých, kteří na tyto tábory jezdí se svými dětmi s námi jezdívali již jako děti a mládež.
Na konci léta pak na našem táboře organizujeme s INEXEM dva mezinárodní workcampy, první je rodinný na týden a druhý dvoutýdenní pro mládež. Jejich náplní je sekání luk v okolí pro CHKO Český les, práce na tábořišti a na konci balení tábořiště.
Již více jak třicet let jsou naše tábory vegetariánské, to ale neznamená, že by se jich účastnili jenom vegetariáni či děti z vegetariánských rodin. Pravděpodobně ale ti opravdoví vegetariáni oceňují, že se jim nikdo neposmívá, ani je neostrakizuje, což by se jim možná na jiných táborech mohlo dít, když by odmítali maso.
Proč vegetariánská výživa? Jezení masa, především v každodenní míře není nic zdravého, ani pro Zemi, ani pro strávníka. Existuje dost studií, které to potvrzují. Maso má vysoký index s jeho produkcí spojených emisní skleníkových plynů – oxidu uhličitého i mimořádně skleníkově účinného metanu. Vegetariáni mají obvykle nižší index tělesné hmotnosti, nižší sérové hladiny celkového cholesterolu a LD cholesterolu; sníženou míru úmrtí na ischemickou srdeční chorobu a nižší výskyt hypertenze, mrtvice, diabetu 2. typu i některých druhů rakoviny než u nevegetariánů. Vegetariánská strava má na táboře ale ještě další výhodu. Maso a výrobky z něho mají v přírodních podmínkách, kde není lednice, jenom sklep s teplotou okolo 12-13 °C, krátkou trvanlivost. Rychle se mohou kazit a stát se zdrojem nebezpečných otrav a onemocnění. Proto by to znamenalo jezdit prakticky každý den padesát kilometrů na nákup do Tachova. To by znamenalo projezdit více kilometrů a nemít dopoledne auto pravidelně k dispozici, například pro případ náhlé potřeby převozu na ošetření.
Snažíme se tábory dělat ekologicky, to znamená, že chceme mít co nejmenší ekologickou stopu a neplýtváme jídlem, ani jinými surovinami. Jsme přesvědčeni, že praxe je nejlepší výchovou. Když si děti pochutnávají na plackách pečených na šamotových deskách a se zelným salátem s balkánem nebo na sojové číně s zeleninou, myslím, že si na maso ani nevzpomenou. O slavnostních chvílích s borůvkovými nebo rybízovými koláči či pizzou z pece ani nemluvě.

Na tábory s dětmi jezdíme vlakem, a protože stanice je dost vzdálená, na další cestu používáme autobus regionální dopravní firmy. Základní nákup uskutečníme před táborem nákladním automobilem, kdy nakoupíme velká balení trvanlivých potravin. S ohledem na sklepní skladovací prostory s uzavřenými bednami a krabicemi nám základní potraviny vydrží asi na polovinu celého pobytu. Kupujeme veliká balení oleje, těstovin, rýže a mouky, čímž šetříme obaly a nakupujeme levněji. Organizujeme jídelníček tak, abychom mohli jezdit na nákupy co nejméně.
Odpady důsledně recyklujeme a žádnou zhůvěřilost zvanou odpadní jáma nemáme. Organický odpad kompostujeme a kompost dáváme na záhony. Třídíme sklo, tvrdé plasty a kov. Sklo a plasty odvážíme do sběrných nádob a kovy do sběrného dvora v Tachově. Obaly, především jsou-li znečištěny od jídla spalujeme v malých množstvích na vnějším ohni.

I když je tábor položený v poměrně chladném údolí v nadmořské výšce okolo 640 m n.m. a neskýtá optimální podmínky pro pěstování plodin, máme v prostoru tábora několik záhonů, na kterých pěstujeme cibuli ze sazečky, různé druhy salátů, ředkvičky, kopr a ve fóliovníku rajčata a okurky. Saláty a cibulky, používáme nejméně dva měsíce jako čerstvý přídavek ke kupované zelenině. Ze zasazeného rybízu upečeme několik koláčů. Záhony osazujeme v květnu, během jarních weekendů, kdy tábořiště navštěvujeme.
Na vaření na otevřeném ohni a topení v pecích či teepees zásadně používáme spadané dřevo (větve i vyvrácené na zemi ležící stromy), a proto v tomto případě počítáme s nulovou emisní stopou.
Na táboře máme fotovoltaiku, kterou používáme na nabíjení el. nástrojů a telefonů. Během letního tábora jsme spotřebovali celkem 15 kWh elektrické energie.

V následující tabulce jsou uvedeny emisní příspěvky za celý pobyt 30 účastníků po dobu trvání tábora 1.-23.7. a hodnoty jsou zaokrouhleny na celé kilogramy CO2.

Tabulka emisních příspěvků
položka počítáno na let spotřebované množství jednotkové emise CO2 celkem
CO2 /kg/
FV elektřina - 15 kWh 55 g/kWh 1
vyhozené oblečení a textil 1 12 kg 25 kg/kg 300
benzín do sekačky a křovinořezu 1 15 litrů 2,4 kg/litr 36
cesty autem na nákup a k lékaři 1 500 km 120 g/km 60
železné kovy /recyklace/ 1 7 kg 1,85 -1,5kg/kg 3
bavlněné látky na nová teepee 4 50 kg 14,5 kg/kg 181
bavlněné látky na slamníky 10 45 kg 14,5 kg/kg 65
jídlo 1 65 kg/den 1495
2 cesty vlakem (Praha-Planá u M.L.) 1 340 km 40 g/km.os. 408
2 cesty autobusem (Planá-Stoupa) 1 90 km 0,8 kg/km 72
2 cesty nákladním automobilem (Praha – Stoupa) 1 720 km 180 g/km 130
cement na opravu pece a zídek 1 25 kg 0,9k g/kg 23
vápno na opravu pece a zídek 1 25 kg 0,2 kg/kg 13
fermež 1 5 l 2,5 kg/litr 13
sklo 1 10 kg 0,78 kg/kg 8
PET 1 2 kg 6 kg/kg 12
papír kancel. 1 1 kg 1 kg/kg 1
svíčky 1 2 kg 2 kg/kg 4
CELKEM 2825

Pro určení emisních stop jsem použil hodnoty uvedené v databázích CO2list.org a pro potraviny jsme použili průměru ze databází: http://www.foodemissions.com/Calculator , https://ourworldindata.org/carbon-footprint-food-methane. Cesty nákladního automobilu a autobusu jsou počítány i zpět, protože zpět (částečně) jely prázdné.

Emisní stopa letního tábora činí 2823 kg CO2 na 23 dní a 35 účastníků, tedy 80,6 kg na jednoho účastníka. Při hypotetickém přepočtu na jeden rok se tedy jedná o (365/23) *80,6 = 1,27 tuny CO2 na hlavu a rok, což při hypotetickém přepočtu na celý rok představuje téměř desetinu současných českých emisí na hlavu a rok.

Bylo by málo, kdybychom se na táboře soustředili jenom na výpočet klimatické stopy. Je přece tolik dalších fascinujících věcí: … a tak s dětmi ležíme v noční trávě a vyprávíme o vzniku vesmíru, jak miliardy galaxií s miliardami hvězd vznikly z nepředstavitelně malého bodu; že naše těla jsou vlastně z prachu hvězd a jak to bude asi vypadat, až tady nikdo z nás už nebude a Slunce bude stále zvyšovat svou intenzitu až nakonec vybuchne. Povídáme jim o tom, že každý kousek vesmíru je vlastně jeho středem, neboť vesmír expanduje na všechny strany. V lese jim dáváme nahlédnout do komplikované provázanosti lesního biotopu, o tom, jak stromy vyživují své vlastní potomky a když mají dost tak poskytují přebytky dalším malým stromečkům v okolí a jak spolu celý les komunikuje pomocí spleti jemného podhoubí.
V minulém létě jsme poprvé realizovali program „Open Space“, kdy si účastníci sami volí diskusní témata, pak se vyberou ta, o něž je největší zájem a těch se pak mohou podle zájmu účastnit.
A co teprve tanec s bubny přes noc, divoké hry na hřišti či několikahodinový slepý had…

Jsme přesvědčeni, že praktická, názorná a snadno objasnitelná výchova je tím nejlepším modelem výuky i vkladem do budoucnosti. Rádi bychom proto chtěli podnítit větší zájem o ekologický způsob táboření, ale i obecně o snižování ekologické stopy a vyhlásit celostátní soutěž o tábory s nízkou ekologickou stopou. Přidáte se?

Kontakt na autora: milan.smrz@eurosolar.cz

 

 

U kamene v maskách Pec na pizu
© Milan Smrž 2015 webdesign a webmastering © Šolich 2005-2015 Firefox Thunderbird Valid XHTML 1.0! Valid CSS