Pokud máte zájem o letní pobyt v Českém lese pošlete prosím přihlášku
na adresu:
Spojení na pořadatele tábora: Milan Smrž
U půjčovny 8
110 00 Praha 1

Bližší informace: milan.smrz@eurosolar.cz tel/fax: 222 314 564

(mobil v provozu pouze jsem-li na tábořišti):
+420 732 532 577 607 482 652 (dočasná změna tel. čísla)
Prohlédněte si Fedovu
vlastnoruční mapu tábora:
velka (1,8 MB)
stredni (0,2 MB)
mala (81 KB)
English German


Český sluneční server
Sluneční energie
a obnovitelné zdroje

Eurosolar.cz

Dnes je 21. 05. 2024

Svastika

Krátká historie kraje

Český Les je již tradičně pustou oblastí, která začala být významněji osidlována až v 18 století. Do té doby zde mimo jedinců žili v neprostupných lesích jen medvědi a vlci. Počátkem nové doby se začali usídlovat v Českém Lese zejména obyvatelé německé národnosti a vedle běžného hospodaření a lesnictví se začali věnovat zejména sklářství. Využívali k tomu energii bystrých potoků a dřeva starých jedlobukových porostů na svazích těchto hor. Vznikly zde desítky vesnic s tisíci obyvateli, tvář krajiny se začala měnit. Drtírny křemene, sklářské pece, leštírny skla, náhony.

Těsně po válce byli zde žijící Němci nuceni odejít do Německa a v roce 1953 byly zdejší vesnice srovnány se zemí dynamitem a buldozery. Současně byly počátkem padesátých let nataženy první drátěné zátarasy, které byly několikrát od té doby zdokonaleny a posunuty směrem do vnitrozemí.
V těch letech se také území vylidnilo a zůstalo protkáno pouze síti asfaltových silniček, po kterých se proháněly gazíky pohraničníků. Pohnutou historii tohoto kraje můžete i dnes vysledovat v přestavěných leteckých hláskách, ruinách kasáren pohraničního vojska, sklářských strojích vykopaných z nánosů kamenů a jehličí a ve zbytcích osídlení z nichž je každým rokem vidět méně a méně.

U kamene v maskách   Pec na pizu
© Milan Smrž 2015 webdesign a webmastering © Šolich 2005-2015 Firefox Thunderbird Valid XHTML 1.0! Valid CSS